O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Dalsza lektura

Istnieje wiele książek i zasobów internetowych poświęconych nauce Pythona oraz programowaniu w tym języku. Jeśli jednak interesuje Cię głównie Python 3 (opisany w tej książce), możesz mieć trudności ze znalezieniem wiarygodnych informacji. Wynika to z dużej ilości materiałów dotyczących wcześniejszych wersji Pythona.

W tym dodatku przedstawiono zestaw wybranych odnośników do materiałów, które są wyjątkowo przydatne w kontekście programowania w Pythonie 3 oraz receptur z tej książki. Lista ta nie jest wyczerpująca, dlatego z pewnością warto sprawdzać, czy nie pojawiły się nowe tytuły lub zaktualizowane wydania starszych książek.

Zasoby internetowe

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required