O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Od 2008 w świecie Pythona można było obserwować powolną ewolucję Pythona 3. Od początku było wiadomo, że wprowadzenie tej wersji do powszechnego użytku zajmie dużo czasu. Nawet wtedy, gdy powstaje ta książka (czyli w 2013 roku), wielu zawodowych programistów Pythona w wersjach produkcyjnych kodu wciąż używa Pythona 2. Wiele mówi się o tym, że Python 3 nie jest zgodny ze starszymi wersjami języka. To prawda, zgodność wstecz jest problemem dla każdego, kto ma dostęp do gotowej bazy kodu. Jeśli jednak skupić się na przyszłości, okazuje się, że Python 3 ma do zaoferowania znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać.

Podobnie jak Python 3 jest językiem jutra, tak też i wydanie książki Python. Receptury zostało znacznie zmodyfikowane w porównaniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required