O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skorowidz

A

adaptery, 397

adres URL, 48, 108, 112, 120, 124, 200

ainstalacja PhantomJS, 377

Ajax, 276

aktywowanie widoku, 353

analiza

API formularzy, 206

infrastruktury testowej, 261

pliku cookie, 288

skryptu Fabric, 174

Ansible, 419

API Querystring, 226

architektura

Functional Core, 398

heksagonalna, 397

arkusze stylów CSS, 143

asercja assertAlmostEqual(), 134

Async, 432

atak typu CSRF, 75

automatyzacja, 23, 169

automatyzacja wdrożenia, 173

B

baza danych, 83, 150

bezpieczeństwo, 319

dostosowanie położenia, 158

migracja, 84

nowa kolumna, 85

testowanie migracji, 423

zapis z żądania POST, 86

BDD, behavior-driven development, 39

BDUF, Big Design Up Front, 101

bezpieczeństwo, 431

biblioteka

imitacji, 305

jQuery, 241

błąd

404, 52, 121, 430

500,

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required