O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 19.

Izolacja i „słuchanie” testów

W poprzednim rozdziale podjęliśmy decyzję o pozostawieniu kończącego się niepowodzeniem testu jednostkowego w warstwie widoku i przejściu do tworzenia kolejnych testów oraz kodu w warstwie modelu, aby móc zaliczyć wspomniany test.

Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie z powodu prostoty budowanej aplikacji. Warto jednak tutaj dodać, że tego rodzaju decyzja w skomplikowanej aplikacji może być niebezpieczna. Przejście do pracy nad kodem działającym na niższym poziomie bez wcześniejszego upewnienia się o prawidłowym funkcjonowaniu kodu na wyższym poziomie to ryzykowna strategia.

image

Jestem wdzięczny Gary’emu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required