ROZDZIAŁ 19.

Izolacja i „słuchanie” testów

W poprzednim rozdziale podjęliśmy decyzję o pozostawieniu kończącego się niepowodzeniem testu jednostkowego w warstwie widoku i przejściu do tworzenia kolejnych testów oraz kodu w warstwie modelu, aby móc zaliczyć wspomniany test.

Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie z powodu prostoty budowanej aplikacji. Warto jednak tutaj dodać, że tego rodzaju decyzja w skomplikowanej aplikacji może być niebezpieczna. Przejście do pracy nad kodem działającym na niższym poziomie bez wcześniejszego upewnienia się o prawidłowym funkcjonowaniu kodu na wyższym poziomie to ryzykowna strategia.

image

Jestem wdzięczny Gary’emu ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.