O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Rozpoczynanie pracy: kompilacja, uruchamianie i testowanie

1.0. Wprowadzenie

W tym rozdziale zostaną omówione wybrane zagadnienia wstępne, które koniecznie należy poznać przed lekturą dalszej części niniejszej książki — jak to się mówi: trzeba raczkować, zanim zacznie się chodzić, i chodzić, zanim zacznie się jeździć na rowerze. Aby przetestować jakikolwiek przykład podany w tej książce, trzeba będzie umieć go skompilować i uruchomić Javę, dlatego też rozpocznę od przedstawienia kilku sposobów wykonania tych czynności — z wykorzystaniem JDK, zintegrowanych środowisk programistycznych, tak zwanych IDE (ang. Integrated Development Environment), oraz narzędzi do budowania kodu (Ant, Maven itd.). Często pojawiają się także problemy z prawidłowym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required