O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. XML

20.0. Wprowadzenie

XML (ang. Extensible Markup Language — rozszerzalny język znaczników) jest przenośnym formatem służącym do wymiany informacji pomiędzy programami, który jest zrozumiały także dla ludzi. XML wywodzi się z nadrzędnego standardu — języka SGML — podobnie zresztą jak język HTML służący do tworzenia stron WWW. A zatem XML jest młodszym „krewniakiem” języka HTML, który w dodatku ma znacznie większe możliwości. Większość programistów zna lub przynajmniej coś wie o języku HTML, dlatego też część informacji zamieszczonych w niniejszym rozdziale będzie dotyczyć porównania XML-a i HTML-a. Mniej znanym „przodkiem” języka XML jest opracowany przez firmę IBM język GML (ang. General Markup Language), a jednym z „kuzynów” — Marker ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required