O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Multimedia: grafika, dźwięk i wideo

12.0. Wprowadzenie

Klasa Graphics oraz metoda paint() klasy Component nie uległy niemal żadnym zmianom od samego początku istnienia języka Java. Aktualnie zapewniają one proste, lecz jednocześnie całkiem funkcjonalne możliwości graficzne. Pierwszy graficzny interfejs programistyczny został udostępniony w JDK 1.1, jednak bardzo szybko zastąpiono go rozwiązaniami wprowadzonymi w Java 1.2, a następnie w Java 1.4. Na szczęście interfejsy programistyczne służące do rysowania bazują na wykorzystaniu obiektów Graphics, dzięki czemu kod realizujący operacje graficzne nie musiał się zmieniać — konieczne było jedynie zmodyfikowanie pewnych szczegółów związanych z pobieraniem odpowiedniego rodzaju obiektów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required