O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Formatowanie i wyrównywanie tekstu

Jeśli treść jest królem, to forma królową. Skoro przeznaczasz dużo czasu na opracowanie tekstu prezentacji pod względem treści, nie pozwól, aby ten wysiłek został zmarnowany przez jego zły wygląd. Jeżeli tekst będzie nieczytelny lub jego wygląd będzie nieodpowiedni w stosunku do treści — jeśli na przykład wybierzesz dziwaczną czcionkę w cukierkowych kolorach do prezentacji dotyczącej usług pogrzebowych — wywołasz wśród widzów dezorientację i nie osiągniesz zamierzonych celów.

W tym rozdziale poznasz najbardziej efektywne sposoby formatowania tekstu. Nauczysz się wybierać czcionkę, zmieniać kolor tekstu, stosować efekty specjalne (takie jak podkreślenie i cień), które mogą wzmocnić Twój przekaz (

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required