O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 33. Tworzenie prostych formularzy

Jak dotąd dowiedziałeś się, jak tworzyć tabele przechowujące dane, przeszukujące je kwerendy i raporty przygotowujące je do wydruku. Poznałeś również kwerendy akcji automatyzujące duże aktualizacje. Ale faktyczni użytkownicy bazy danych (niezależnie od tego, czy to będziesz Ty, czy ktokolwiek inny) większość czasu poświęcają zupełnie innemu zadaniu — codziennemu utrzymaniu bazy danych.

Utrzymywanie bazy danych obejmuje przeglądanie, edytowanie i wstawianie informacji. W przypadku rzeczywistych baz danych proces ten przebiega nieustannie. W zwykły dzień pracownicy Cacophoné Studios dopisują nowych uczniów, dział obsługi klienta firmy Boutique Fudge zamieszcza nowe zamówienia, a projektanci z Wesel w stylu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required