Dodatek B. O autorze

John Ferguson Smart jest niezależnym konsultantem specjalizującym się w oprogramowaniu platformy Enterprise Java, tworzeniu aplikacji internetowych i technologiach open source. John, któremu sławę w społeczności programistów Javy przyniosły liczne artykuły, na co dzień pomaga rozmaitym organizacjom w optymalizacji procesów i infrastruktur wytwarzania oprogramowania Javy, prowadzi szkolenia i doradza w takich obszarach jak technologie open source, narzędzia SDLC czy procesy programowania zwinnego. John jest też głównym konsultantem w firmie Wakaleo Consulting (http://www.wakaleo.com/), która specjalizuje się w usługach konsultingu, szkolenia i mentoringu w świecie platformy Enterprise Java i metodyk programowania zwinnego. ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.