Wprowadzenie

Od zarania dziejów ludzie korzystają z narzędzi, które w ten czy inny sposób ułatwiają im życie. Narzędzia umożliwiają nam szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie codziennych problemów, dzięki czemu możemy koncentrować swoją uwagę na bardziej interesujących czynnościach. Na przykład zaostrzone kamienie były używane przez prehistorycznych myśliwych do bardziej efektywnego dzielenia mięsa — szybsza realizacja tego zadania umożliwiała całym plemionom poświęcanie więcej czasu tak ekscytującym czynnościom jak grillowanie steków z mamuta czy malowanie ścian jaskini.

Oczywiście nie wszystkie narzędzia oferują podobne możliwości. Co więcej, narzędzia z reguły ewoluują. Gdybyśmy udali się do pobliskiego sklepu z narzędziami, najprawdopodobniej ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.