Część V. Testy integracyjne, funkcjonalne, obciążeniowe i wydajnościowe

Gdy Kłapouchy obejrzał baryłeczkę, był bardzo wzruszony.

— Ach! — powiedział. — Myślę, że mój Balonik zmieści się akurat w tej Baryłeczce.

— O, nie, Kłapouszku — rzekł Puchatek. — Baloniki są o wiele za duże, żeby mieściły się w baryłeczkach. Baloniki trzyma się na sznurku.

— Ale nie mój — powiedział dumnie Kłapouchy. — Spójrz, Prosiaczku! I gdy Prosiaczek ze smutną miną rozglądał się dookoła, Kłapouchy wziął balonik w zęby i ostrożnie włożył go do baryłeczki. Potem znów wyjął go z baryłeczki i znów położył na ziemi. A potem jeszcze raz go podniósł i jeszcze raz włożył ostrożnie z powrotem.

— Ależ tak! — rzekł Puchatek. — Wchodzi doskonale.

— Nieprawda? — powiedział Kłapouchy. ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.