1.3. Płynne wprowadzenie w świat Anta

Skoro dysponujemy już zainstalowanym narzędziem Ant, możemy przystąpić do jego stopniowego poznawania. Ant oferuje ogromne możliwości, a doświadczeni użytkownicy potrafią za jego pomocą osiągać naprawdę wiele. Początkowo skoncentrujemy się na prostych zadaniach, analizując krok po kroku procedurę wykorzystania Anta dla niewielkiego projektu Javy.

Podstawowe terminy obowiązujące w świecie Anta

Pliki kompilacji Anta są pisane w języku XML i obejmują dość czytelny zbiór znaczników. Struktura plików Anta jest stosunkowo prosta i intuicyjna. Plik kompilacji opisuje, jak skompilować pojedynczy (zawsze tylko jeden) projekt. Kompilacja projektu składa się z celów (ang. targets) i zadań (ang. tasks).

Cel określa to, co ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.