O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Część I. Narzędzia kompilujące

To tylko dowodzi, co można zdobyć za cenę niewielkiego wysiłku — powiedział Kłapouchy. — Widzisz, Puchatku? Widzisz, Prosiaczku? Po pierwsze, Rozum, a po drugie, Ciężka Praca. Spójrzcie na to! Tak się buduje Domy.

A.A. Milne, Chatka Puchatka (tłum. Irena Tuwim)

Koszty poniesione w związku z planowaniem procesu kompilacji oprogramowania od najwcześniejszych etapów projektu mogą się wielokrotnie zwrócić, kiedy zbliżymy się do końca prac i kiedy ciążąca na nas presja będzie nieporównanie większa. Właśnie wtedy poznamy wartość dobrze zaprojektowanego procesu kompilacji i rozważnie wybranych narzędzi pomagających w realizacji tych zadań.

Jak wiele rozwiązań (nie tylko w świecie projektów informatycznych), narzędzia kompilujące ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required