Część I. Narzędzia kompilujące

To tylko dowodzi, co można zdobyć za cenę niewielkiego wysiłku — powiedział Kłapouchy. — Widzisz, Puchatku? Widzisz, Prosiaczku? Po pierwsze, Rozum, a po drugie, Ciężka Praca. Spójrzcie na to! Tak się buduje Domy.

A.A. Milne, Chatka Puchatka (tłum. Irena Tuwim)

Koszty poniesione w związku z planowaniem procesu kompilacji oprogramowania od najwcześniejszych etapów projektu mogą się wielokrotnie zwrócić, kiedy zbliżymy się do końca prac i kiedy ciążąca na nas presja będzie nieporównanie większa. Właśnie wtedy poznamy wartość dobrze zaprojektowanego procesu kompilacji i rozważnie wybranych narzędzi pomagających w realizacji tych zadań.

Jak wiele rozwiązań (nie tylko w świecie projektów informatycznych), narzędzia kompilujące ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.