Instalowanie Tomcata w systemie Mac OS X

Dzięki znakomitym fundamentom systemu Mac OS X wywodzącym się z systemu BSD, instalowanie Tomcata w systemie Mac OS X przypomina wcześniej omówiony proces realizowany w systemie Linux bez użycia pakietów RPM. Gdy planuje się instalację w systemie Mac OS X, zamiast pliku .zip z witryny serwera Tomcat powinno się pobrać plik .tar.gz. Wynika to stąd, że w plikach .zip nie są poprawnie zachowywane uprawnienia plików uniksowych. W szczególności przepada uprawnienie wykonywania skryptów dołączonych do serwera Tomcat, co uniemożliwia jego uruchomienie lub zatrzymanie do momentu przywrócenia uprawnienia. Przed wybraniem wersji Tomcata do zainstalowania trzeba sprawdzić wersję używanego środowiska Java.

$ java -version ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.