Migracja ze starszych wersji serwera Tomcat

Wiele osób korzystających z Tomcata używało go już w przypadku starszych wersji, które w pewnym stopniu różniły się od obecnego wcielenia serwera Tomcat. Przez lata Tomcat miał spore wsparcie w zakresie uruchamiania w nowszych wersjach serwera aplikacji WWW zgodnych ze starszymi wersjami specyfikacji serwletów. Dotyczy to również wersji 6.0 serwera Tomcat. Aplikacje WWW bazujące na tak odległej w czasie specyfikacji serwletów w wersji 2.2 nadal powinny działać w obrębie Tomcata bez żadnych modyfikacji (pod warunkiem, że odpowiednio skonfiguruje się pliki konfiguracyjne serwera Tomcat). Zwykle wiąże się to z przeniesieniem starszych plików konfiguracyjnych serwera Tomcata do jego nowszych wersji.

Z każdą ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.