Uruchamianie niezależnego serwera Tomcat

Oto korzyści wynikające z zastosowania serwera WWW Tomcata zamiast innego produktu:

  • Łatwiej skonfigurować sam serwer Tomcat niż Tomcata razem z serwerem httpd Apache.

  • Nie trzeba się martwić o żaden moduł złącza serwera WWW.

  • Samodzielnie działający serwer Tomcat jest znacznie szybszy od serwera httpd Apache, który Tomcatowi przekazuje żądania za pomocą modułu pośredniczącego.

  • Niezależny serwer Tomcat oferuje większe możliwości w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

  • Prostsze jest przeprowadzenie migracji na komputer o innej architekturze lub z odmiennym systemem operacyjnym.

  • Łatwiejsza staje się aktualizacja do nowej wersji Tomcata, który funkcjonuje samodzielnie.

Można też wymienić kilka wad tego rozwiązania. Oto one: ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.