Wiele modeli zabezpieczeń serwera

Szczególnie odradzamy współużytkowania katalogu systemu plików między drzewem głównego katalogu dokumentów serwera httpd Apache i drzewem aplikacji WWW serwera Tomcat. Choć wygodnym rozwiązaniem byłoby scalenie aplikacji WWW zawartej w obrębie jednego katalogu i wykorzystanie funkcji zarówno serwera httpd Apache, jak i Tomcat, implikacje takiej operacji związane z zabezpieczeniami są po prostu zbyt liczne, żeby je śledzić i się nimi zajmować.

Typowym przykładem takiej sytuacji jest firma z już działającym serwerem httpd Apache, który udostępnia internetową aplikację PHP. Z jakiegoś powodu firma chce również zastosować kilka stron JSP i ewentualnie serwletów Java. W związku z tym pracownicy firmy umieścili pliki ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.