Planowanie obciążenia w przedsiębiorstwie

Planowanie obciążenia w przedsiębiorstwie ma być bardziej precyzyjne i zajmować więcej czasu. Metoda ta jest niezbędna w przypadku witryn o bardzo dużym natężeniu ruchu sieciowego, często połączonym z dużym obciążeniem przypadającym na jedno żądanie. Takie szczegółowe planowanie obciążenia jest konieczne w celu zapewnienia jak najniższego kosztu sprzętu i przepustowości sieci przy jednoczesnym zagwarantowaniu jakości usługi oferowanej przez firmę lub spełnienia przez nią warunków określonych w kontrakcie. Oprócz wielokrotnych testów i modelowania zwykle wiąże się to z zastosowaniem komercyjnego oprogramowania analizującego proces planowania obciążenia. Niewiele firm przeprowadza tego typu planowanie obciążenia. ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.