Dla kogo jest ta książka?

Książkę napisano z myślą o każdym, kto chce dowiedzieć się czegoś o kontenerze serwletów Tomcat. Nie trzeba być programistą, żeby korzystać z Tomcata lub tej książki. Jak wspomniano wcześniej, wszystko, co ma związek z programowaniem w języku Java, zostało zawarte wewnątrz serwletów lub innych składników. Można być administratorem systemów lub sieci, który zamierza uruchomić niewielką i prostą witrynę WWW. Można być doświadczonym webmasterem używającym serwera WWW Apache, który w ramach większej witryny musi uaktywniać jeden lub większą liczbę serwletów. Czytelnik może być programistą, który w języku Java tworzy składniki WWW i chce szybko być na bieżąco w zakresie zastosowania Tomcata w roli serwera aplikacji WWW w fazie ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.