O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Symbole specjalne ANSI

W Tabela A-3 zostały zestawione specjalne symbole ANSI odpowiedzialne za wyznaczanie koloru tekstu.

Tabela A-2. Symbole specjalne znaku zachęty

Polecenie

Znaczenie

Wersja wprowadzenia

\a

Znak ASCII odpowiadający sygnałowi dzwonka (007).

bash-1.14.7

\A

Bieżący czas w dwudziestoczterogodzinnym formacie HH:MM.

bash-2.05

\d

Data w formacie dzień_tygodnia miesiąc dzień.

 

\D {format}

Ciąg format jest przekazywany do funkcji strftime(3). Wynik funkcji jest uwzględniany w znaku zachęty. Pusty ciąg formatu oznacza wstawienie czasu w zapisie właściwym dla ustawień regionalnych. Znaki nawiasu klamrowego są obowiązkowe.

bash-2.05b

\e

Znak ASCII escape (033).

bash-1.14.7

\H

Nazwa komputera.

bash-1.14.7

\h

Nazwa komputera — do pierwszego znaku (.).

 

\j

Liczba ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required