O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.15. Łączenie dwóch programów przez wykorzystanie danych wyjściowych jako wejściowych

Problem

Chcemy wykorzystać dane wyjściowe jednego programu jako dane wejściowe dla drugiego programu.

Rozwiązanie

Można skierować strumień wyjściowy jednego programu do tymczasowego pliku, a następnie wykorzystać ten plik jako dane wejściowe dla drugiego programu:

$ cat pierwszy.plik drugi.plik > /tmp/cat.txt
$ sort < /tmp/cat.txt
...
$ rm /tmp/cat.txt

Można również wykonać tę operację w jednym kroku, przekazując bezpośrednio dane wyjściowe do następnego programu. Za połączenie odpowiada w takich przypadkach operator potoku (|). Oto przykład:

$ cat pierwszy.plik drugi.plik | sort

Oczywiście, istnieje również możliwość sekwencyjnego złączenia kilku poleceń z wykorzystaniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required