O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.5. Usuwanie zduplikowanych wierszy

Problem

Po wyodrębnieniu i (lub) posortowaniu danych na listingu wynikowym występuje wiele wierszy o jednakowej treści. Trzeba pozbyć się duplikatów i pozostawić w zestawieniu jedynie wartości unikatowe.

Rozwiązanie

Do dyspozycji mamy dwa rozwiązania. Jeśli zestawienie podlega sortowaniu, wystarczy dodać do polecenia sort opcję –u:

$ sekwencja_poleceń | sort –u

Jeżeli instrukcja sortująca nie jest wykorzystywana, ale dane są wstępnie posortowane (wiersze o jednakowej treści sąsiadują ze sobą), można za pomocą potoku przekazać treść listingu do polecenia uniq.

$ sekwencja_poleceń | uniq

Analiza

Ponieważ polecenie uniq wymaga dostarczenia wstępnie posortowanych danych, zazwyczaj korzystniejszym rozwiązaniem okazuje się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required