O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.9. Wyszukiwanie plików o określonej treści

Problem

W jaki sposób można odnaleźć plik o określonej treści? Wiemy, że plik bardzo ważnego listu został zapisany z rozszerzeniem .txt i zawierał w treści słowo istotny.

Rozwiązanie

Jeśli plik listu jest zapisany w bieżącym katalogu, zadanie można wykonać za pomocą polecenia grep:

grep –i istotny *.txt

Dodanie opcji –i zapobiega rozróżnianiu małych i wielkich liter. Użycie przedstawionego polecenia może być niewystarczające, ale warto od niego zacząć. Oczywiście, jeśli jest prawdopodobne, że plik będzie zapisany w którymś z podkatalogów katalogu bieżącego, można poddać analizie również wszystkie pliki ze wszystkich podkatalogów:

grep –i istotny */*.txt

W praktyce jednak nie jest to najefektywniejsza metoda. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required