4.1. Uruchamianie pliku wykonywalnego

Problem

Chcemy wykonać polecenie w systemie Linux lub Unix.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać powłokę bash, wpisując w wierszu polecenia nazwę tego polecenia.

$ wybrany_program

Analiza

Zadanie nie wydaje się szczególnie skomplikowane i wcale takim nie jest. Niemniej wymaga wykonania przez powłokę wielu operacji, o których użytkownik nie musi wiedzieć. Trzeba pamiętać, że najważniejszym zadaniem powłoki bash jest ładowanie i uruchamianie programów. Pozostałe operacje wiążą się przede wszystkim z odpowiednim dostosowaniem okna, by mogły w nim być wykonywane programy. Oczywiście, nie można zapominać o zmiennych powłoki, instrukcjach sterujących if-then-else, pętlach for, mechanizmach manipulowania strumieniami wejściowymi ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.