O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.1. Uruchamianie pliku wykonywalnego

Problem

Chcemy wykonać polecenie w systemie Linux lub Unix.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać powłokę bash, wpisując w wierszu polecenia nazwę tego polecenia.

$ wybrany_program

Analiza

Zadanie nie wydaje się szczególnie skomplikowane i wcale takim nie jest. Niemniej wymaga wykonania przez powłokę wielu operacji, o których użytkownik nie musi wiedzieć. Trzeba pamiętać, że najważniejszym zadaniem powłoki bash jest ładowanie i uruchamianie programów. Pozostałe operacje wiążą się przede wszystkim z odpowiednim dostosowaniem okna, by mogły w nim być wykonywane programy. Oczywiście, nie można zapominać o zmiennych powłoki, instrukcjach sterujących if-then-else, pętlach for, mechanizmach manipulowania strumieniami wejściowymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required