O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.16. Dodawanie nowych funkcji przez zastosowanie ładowanych poleceń wbudowanych

Informacje prezentowane w tej recepturze są również zawarte w książce Camerona Newhama bash. Wprowadzenie (Helion 2006).

Problem

Chcemy, aby powłoka wykonywała określone zadanie, ale nie jest ono realizowane przez żadne polecenie wbudowane. Kod musi być wbudowany w powłokę, a nie uruchamiany w formie zewnętrznego programu, ponieważ zależy nam na wysokiej wydajności pracy interpretera. Podobny problem dotyczy kodu języka C, którego nie chcemy lub nie możemy przekształcić w kod powłoki.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać dynamicznie ładowane polecenia wbudowane, obsługiwane w powłoce bash od wersji 2.0. Archiwum bash jest dostarczane z wieloma wstępnie przygotowanymi modułami, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required