O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.23. Emulacja instrukcji pause systemu DOS

Problem

Przenosimy pliki wsadowe z systemu DOS (Windows) i chcemy użyć emulacji występującego w systemie DOS polecenia pause.

Rozwiązanie

Zadanie to można wykonać za pomocą instrukcji read –p, zapisanej w kodzie funkcji:

pause ()
{
    read –p 'Naciśnij dowolny klawisz...'
}

Analiza

Opcja –p odpowiada za wyświetlenie komunikatu przed rozpoczęciem oczekiwania na naciśnięcie klawisza. Treść komunikatu jest zgodna z informacją wyświetlaną przez polecenie pause w systemie DOS.

Zobacz również

  • Polecenie help read.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required