O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.21. Numerowanie wierszy

Problem

Chcemy ponumerować wiersze tekstu, aby można było łatwiej się do nich odnosić.

Rozwiązanie

Dziękujemy Michaelowi Wangowi za wkład w opracowanie rozwiązania bazującego tylko i wyłącznie na mechanizmach powłoki oraz z przypomnienie nam o istnieniu opcji –n w poleceniu cat. Ostatni wiersz w pliku dane jest wierszem pustym.

$ i=0; while IFS= read -r line; do (( i++ )); echo "$i $line"; done < dane
1 Wiersz 1
2 Wiersz 2
3
4 Wiersz 4
5 Wiersz 5
6

To samo zadanie realizuje polecenie cat:

$ cat -n dane
   1 Wiersz 1
   2 Wiersz 2
   3
   4 Wiersz 4
   5 Wiersz 5
   6

$ cat -b dane
   1 Wiersz 1
   2 Wiersz 2

   3 Wiersz 4
   4 Wiersz 5

Analiza

Aby dołączyć numery wierszy jedynie podczas wyświetlania zestawienia na ekranie, można również użyć polecenia

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required