O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

18.7. Bezpieczne działania

Problem

Wpisanie przez pomyłkę niewłaściwego znaku zdarza się bardzo często. Konsekwencje takiego błędu mogą się jednak okazać bardzo poważne. Może się bowiem zdarzyć, że spowoduje on usunięcie lub zmianę nazwy niewłaściwego pliku. Problem ten staje się jeszcze ważniejszy, gdy w poleceniu są wykorzystywane wzorce dopasowania nazw plików. Ewentualna pomyłka może wówczas spowodować objęcie działaniem danej instrukcji wielu plików, które nie powinny być w niej uwzględnione. Co można zrobić, aby wyeliminować opisane ryzyko?

Rozwiązanie

Funkcje powtarzania wcześniejszych poleceń oraz skróty klawiszowe pozwalają na ponowne dołączanie uprzednio wprowadzonych parametrów bez konieczności ponownego ich wpisywania, co zmniejsza prawdopodobieństwo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required