O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.16. Wyświetlenie fragmentu tekstu występującego za wyszukaną frazą

Problem

Chcemy wyświetlić jeden akapit dokumentu, który występuje za poszukiwaną frazą.

Rozwiązanie

Załóżmy, że działanie skryptu odnosi się do zwykłych plików tekstowych, w których akapit jest blokiem tekstu wyznaczanym przez dwa puste wiersze. Pusty wiersz oznacza więc koniec akapitu. Program awk realizujący takie założenia nie jest szczególnie skomplikowany:

# cat para.awk
/szukanafraza/ { flag=1 }
{ if (flag == 1) { print $0 } }
/^$/ { flag=0 }
$
$ awk –f para.awk < przeszukaj.txt

Analiza

Przedstawiony skrypt składa się z trzech krótkich bloków kodu. Pierwszy jest wykonywany w chwili, gdy wiersz danych wejściowych spełnia kryteria dopasowania wyrażenia regularnego (w tym przypadku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required