O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.6. Zapobieganie zrzutom pamięci

Problem

Chcemy uniemożliwić skryptowi dokonanie zrzutu pamięci w przypadku wystąpienia błędu krytycznego. W danych tych mogą bowiem być zawarte poufne informacje, na przykład hasła.

Rozwiązanie

Należy użyć wbudowanego polecenia powłoki ulimit i ustawić rozmiar pliku zrzutu na 0. Zazwyczaj taką definicję umieszcza się w pliku .bashrc:

ulimit –H –c 0 --

Analiza

Zrzuty pamięci są wykorzystywane przez programistów w czasie uruchamiania programów (podczas debugowania) i zawierają obraz pamięci procesu z chwili wystąpienia błędu i przerwania pracy. Oznacza to, że plik zrzutu zawiera wszystkie dane, jakie w tym czasie proces przechowywał w pamięci (np. wprowadzone przez użytkownika hasła).

Aby uniemożliwić zwykłemu użytkownikowi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required