O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

12.2. Przeglądanie albumu ze zdjęciami

Problem

Po skopiowaniu zdjęć z cyfrowego aparatu fotograficznego do komputera w katalogu docelowym zostaje zapisanych wiele plików o nic nieznaczących nazwach. Chcemy mieć możliwość szybkiego przejrzenia wszystkich zdjęć, aby można było łatwo wybrać te, które są istotne.

Rozwiązanie

Przygotujemy skrypt, który wygeneruje odpowiednią liczbę stron internetowych, umożliwiających przeglądanie zdjęć za pomocą przeglądarki. Skrypt będzie miał nazwę mkalbum i powinien zostać umieszczony w katalogu takim jak ~/bin.

Przed uruchomieniem skryptu użytkownik będzie musiał przejść do katalogu, w którym zostanie utworzony album (zazwyczaj jest to ten sam katalog, w którym znajdują się pliki zdjęć). Następnie będzie musiał wykonać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required