O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.10. Szybkie wyszukiwanie plików i ich treści

Problem

Chcemy mieć możliwość szybkiego wyszukiwania plików bez konieczności oczekiwania na zakończenie pracy instrukcji find. Chcemy również wyszukiwać pliki o określonej zawartości.

Rozwiązanie

Jeżeli dany system zawiera narzędzia takie jak locate, slocate, Beagle, Spotlight lub inne mechanizmy indeksowania, problem nie istnieje. W przeciwnym przypadku warto się zainteresować zainstalowaniem jednego z wymienionych programów.

Zgodnie z informacjami zawartymi w „1.3. Wyszukiwanie i wykonywanie poleceń”, instrukcje locate i slocate powodują przeszukanie systemowej bazy danych plików (kompilowanej i uaktualnianej zazwyczaj przez mechanizm cron), udostępniając nazwy plików i poleceń niemal natychmiast. Położenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required