O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Polecenia sterujące trybu vi

Informacje zawarte w tym punkcie są również publikowane w książce Camerona Newhama bash. Wprowadzenie (Helion 2006).

W Tabela A-24. została zamieszczona pełna lista poleceń sterujących biblioteki Readline zgodnych z edytorem vi.

Tabela A-24. Polecenia sterujące trybu vi

Polecenie

Znaczenie

h

Przesunięcie kursora o jeden znak w lewo.

l

Przesunięcie kursora o jeden znak w prawo.

w

Przesunięcie kursora o jedno słowo w prawo.

b

Przesunięcie kursora o jedno słowo w lewo.

W

Przeniesienie kursora na początek kolejnego niepustego słowa.

B

Przeniesienie kursora na początek wcześniejszego niepustego słowa.

e

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego słowa.

E

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego niepustego słowa.

O

Przeniesienie kursora na początek ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required