O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.1. Rozszyfrowanie znaku zachęty

Problem

Chcemy poznać znaczenie poszczególnych symboli wyświetlanych na ekranie.

Rozwiązanie

Wszystkie tekstowe powłoki systemowe operują pewnego rodzaju znakami zachęty, które mają informować użytkownika o gotowości do przyjęcia polecenia. Wygląd znaku zachęty zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju i wersji systemu operacyjnego, rodzaju i wersji powłoki, dystrybucji oprogramowania oraz indywidualnej konfiguracji oprogramowania. W powłokach rodziny Bourne końcowy znak $ informuje o tym, że dany użytkownik zalogował się jako zwykły użytkownik systemu operacyjnego. Z kolei znak # występuje jedynie w konsoli użytkownika root. Konto root jest zarezerwowane dla administratora systemu i odpowiada kontu System w systemie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required