O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.11. Pobranie interpretera bash dla systemu BSD

Problem

Chcemy pobrać pakiet bash dla systemu FreeBSD, NetBSD lub OpenBSD albo zagwarantować dostępność najnowszej wersji interpretera w systemie.

Rozwiązanie

Aby sprawdzić, czy powłoka bash jest zainstalowana, wystarczy przeanalizować zawartość pliku /etc/shells. Chcąc zainstalować lub zaktualizować oprogramowanie bash, trzeba posłużyć się poleceniem pkg_add. Zaawansowani użytkownicy systemów BSD mogą również skorzystać ze zbioru portów. Metoda ta jednak nie będzie tutaj szczegółowo opisana.

System FreeBSD:

pkg_add –vr bash

W przypadku systemu NetBSD, należy przejrzeć stronę Application Software for NetBSD dostępną pod adresem http://netbsd.org/Documentation/software i odszukać na niej pakiet bash właściwy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required