O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.15. Pomyłki w stosowaniu symboli wieloznacznych powłoki i wyrażeń regularnych

Problem

Niekiedy wyrażenia są zapisywane za pomocą symboli .*, niekiedy jako *, a czasami jest to zapis [a-z]*. Zazwyczaj jednak taka definicja oznacza coś zupełnie innego, niż początkowo sądziliśmy. Wykorzystanie wyrażeń regularnych w kodzie grep lub sed nie stanowi problemu. Jednak nie sprawdza się w przypadku niektórych instrukcji powłoki bash.

Rozwiązanie

Przyczyną niejasności może być natłok informacji związany z nauką zbyt wielu rzeczy naraz lub zbyt rzadkie wykorzystywanie opisywanego mechanizmu. Nie można się jednak poddawać, bo, jak wiadomo, praktyka czyni mistrza.

Zasady nie są trudne do zapamiętania. W końcu wyrażenia regularne są wykorzystywane w powłoce ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required