O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.7. Rozpakowywanie plików

Problem

Chcemy rozpakować plik lub pliki o nazwach z rozszerzeniami .tar, .tar.gz, .gz, .tgz, .Z lub .zip.

Rozwiązanie

Najpierw trzeba ustalić, w jaki sposób plik został skompresowany, a następnie wystarczy wybrać odpowiednie narzędzie do jego rozpakowania. W Tabela 8-3 został zamieszczony wykaz rozszerzeń plików archiwum i odpowiadające im programy do rozpakowujące.

Tabela 8-3. Typowe rozszerzenia plików archiwum i programy rozpakowujące

Rozszerzenie pliku

Polecenie

.tar

tar tf (wyświetlenie zawartości), tar xf (rozpakowanie)

.tar.gz, .tgz

GNU tar: tar tzf (wyświetlenie zawartości), tar zxf (rozpakowanie)

inna wersja programu: gunzip plik && tar xf plik

.tar.bz2

GNU tar: tar tjf (wyświetlenie zawartości), tar jxf (rozpakowanie) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required