O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozpakowanie archiwum

Po pobraniu pliku archiwum z wykorzystaniem jednej z opisanych metod konieczne jest jego rozpakowanie i zainstalowanie wyodrębnionego kodu w systemie. Operację rozpakowania można wykonać w dowolnym katalogu. Załóżmy, że został do tego celu wykorzystany katalog domowy. Aby zainstalować powłokę, niezbędne jest zalogowanie się z prawami użytkownika root. Użytkownik, który nie jest administratorem, może oczywiście skompilować program, ale nie będzie miał dostatecznych uprawnień, aby go zainstalować. Pierwsza czynność polega na wyodrębnieniu nieskompresowanego archiwum za pomocą instrukcji gunzip bash-3.1.tar.gz. Potem trzeba rozpakować archiwum, posługując się poleceniem tar –xf bash-3.1.tar. Opcje –xf oznaczają „wyodrębnienie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required