O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Powłoka bash

Program bash jest powłoką systemową, czyli interpreterem poleceń. Podstawowym zadaniem powłoki bash (jak każdej innej powłoki) jest zapewnienie użytkownikowi możliwości interakcji z systemem operacyjnym i umożliwienie mu wykonania odpowiednich zadań. Zazwyczaj sprowadza się ono do uruchamiania programów. Interpreter analizuje wówczas wprowadzane polecenia. Na podstawie dostarczonych informacji ustala, który program należy wykonać, i uruchamia ten program. Niekiedy jednak wykonanie zadania wymaga zrealizowania sekwencji czynności, które są bardzo skomplikowane lub mają charakter rekurencyjny. Programowanie w języku powłoki, określane mianem tworzenia skryptów powłoki, pozwala na zautomatyzowanie tych zadań, co z kolei ułatwia ich realizację ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required