O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.2. Przetwarzanie nazw plików zawierających niestandardowe znaki

Problem

Po zastosowaniu polecenia find zgodnie z opisem zamieszczonym w „9.1. Wyszukiwanie wszystkich plików MP3”, okazało się, że wynik odbiega od założonego, ponieważ część nazw plików zawiera niestandardowe znaki.

Rozwiązanie

Po pierwsze, trzeba pamiętać, że dla użytkowników systemu Unix niestandardowymi są „wszystkie znaki inne niż małe litery i ewentualnie cyfry”. Zatem duże litery, znaki interpunkcyjne, znaki diakrytyczne są nietypowe. Występują jednak w nazwach wielu utworów i zespołów.

Niekiedy wystarczy otoczyć zastępowany ciąg (ciąg {}) znakami apostrofu, ale zależy to od rodzaju systemu, wykorzystanych narzędzi, celu zadania oraz przede wszystkim rodzaju niestandardowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required