O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.10. Dodawanie danych wyjściowych zamiast nadpisywania ich

Problem

Każde przekierowanie danych wyjściowych powoduje ponowne utworzenie pliku. Co zrobić, jeśli dane są przekierowywane po raz drugi (lub trzeci lub...), a poprzednie informacje nie mogą zostać utracone?

Rozwiązanie

Symbol podwojonego znaku większości (>>) jest operatorem przekierowania w powłoce bash oznaczającym dołączenie danych wyjściowych.

$ ls > /tmp/ls.txt
$ cd ../gdzieś
$ ls >> /tmp/ls.txt
$ cd ../inny_katalog
$ ls >> /tmp/ls.txt
$

Analiza

Pierwsza instrukcja wykonuje operację przekierowania polegającą na usunięciu pliku, jeśli ten istnieje, i utworzeniu nowego, w którym zostanie zapisany wynik polecenia ls.

W drugim i trzecim wywołaniu instrukcji ls uwzględniony został podwójny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required