O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

10.1. „Demonizowanie” skryptu

Problem

Niekiedy skrypt musi zostać uruchomiony jako demon, tj. jako nigdy niekończący działania proces drugoplanowy. Aby wykonać tę operację prawidłowo, trzeba odłączyć kod skryptu od nadzorującego go terminala tty, a dokładniej od sesji terminala, która uruchomiła proces demona. Zwykłe dodanie znaku ampersand na końcu wiersza polecenia nie jest wystarczającym rozwiązaniem. W przypadku uruchomienia skryptu demona w zdalnym systemie za pomocą usługi SSH (lub podobnego mechanizmu) można zauważyć, że po wylogowaniu sesja SSH nie zostaje zakończona, a okno terminala pozostaje widoczne do czasu zakończenia pracy skryptu (który jako demon nigdy nie kończy swojego działania).

Rozwiązanie

Aby uruchomić skrypt w tle, zapewniając ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required