O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

18.2. Powtarzanie ostatniego polecenia

Problem

Wpisaliśmy długie i złożone polecenie uwzględniające skomplikowane ścieżki dostępu i rozbudowane parametry. Teraz trzeba to polecenie powtórzyć. Czy trzeba je ponownie wprowadzić?

Rozwiązanie

Problem można rozwiązać dwoma metodami. Pierwsza polega na wpisaniu dwóch znaków wykrzyknika, które powodują, że powłoka bash wyświetli ostanie polecenie. Oto przykład

$ /usr/bin/gdzieś/jakiśprogram -g -H -yknot -w /tmp/długanazwapliku
...
$ !!
/usr/bin/gdzieś/jakiśprogram -g -H -yknot -w /tmp/długanazwapliku
...

Inne (bardziej współczesne) rozwiązanie sprowadza się do naciśnięcia klawisza strzałki w górę. Wielokrotne naciskanie klawisza strzałki w górę pozwala na wybranie odpowiedniego polecenia spośród wprowadzonych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required