O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.1. Opcje startowe powłoki bash

Problem

Chcemy poznać opcje startowe powłoki bash, ale polecenie bash --help nie dostarcza użytecznych informacji.

Rozwiązanie

Poza instrukcją bash --help można wykorzystać polecenia bash –c "help set" oraz bash –c help, a jeśli powłoka jest uruchomiona, to również help set i help.

Analiza

Interpreter bash czasami umożliwia zdefiniowanie tej samej opcji na kilka różnych sposobów, a omawiany problem jest doskonałym tego przykładem. Daną opcję można włączyć podczas uruchamiania powłoki (np. bash –x), a później (w czasie pracy interaktywnej) wyłączyć za pomocą instrukcji set +x.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required