O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.14. Pobranie interpretera bash dla systemu Windows

Problem

Chcemy pobrać pakiet bash dla systemu Windows lub zagwarantować dostępność najnowszej wersji interpretera w systemie.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać oprogramowanie Cygwin.

Po pobraniu pakietu instalacyjnego spod adresu http://www.cygwin.com/setup.exe wystarczy go uruchomić i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. Powłoka bash jest jednym z programów, które można wybrać w czasie instalowania oprogramowania. Jest wymieniona w kategorii powłok i domyślnie zaznaczona. Na koniec roku 2007 w skład pakietu Cygwin wchodziły powłoki bash-3.1-6 oraz bash-3.2.25-17.

Po zainstalowaniu oprogramowania Cygwin trzeba je skonfigurować, w czym pomocna jest dokumentacja dostępna na stronie http://cygwin.com/cygwin-ug-net ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required