O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.16. Dodatkowa dokumentacja powłoki bash

Problem

Chcemy uzyskać więcej informacji na temat powłoki bash, ale nie wiemy, gdzie jej szukać.

Rozwiązanie

Dobrym punktem wyjścia jest oczywiście zapoznanie się z tą książką. Inne książki wydawnictwa Helion poświęcone interpreterowi bash to: bash. Wprowadzenie Camerona Newhama (Helion 2006) oraz Programowanie skryptów powłoki Arnolda Robbinsa i Nelsona Beebe’a (Helion 2005).

Niestety, oficjalna internetowa dokumentacja powłoki bash do dziś nie jest łatwo dostępna w sieci. Aby się z nią zapoznać, trzeba pobrać kilka plików archiwum tar, wyodrębnić pliki zawierające dokumentację techniczną i rozszyfrować nazwy plików odpowiadających danemu zagadnieniu. Dlatego cała treść oficjalnej dokumentacji została zamieszczona ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required