O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Polecenia trybu emacs

Informacje zawarte w tym punkcie są również publikowane w książce Camerona Newhama bash. Wprowadzenie (Helion 2006).

W Tabela A-23 została zamieszczona pełna lista poleceń edycyjnych edytora Emacs.

Tabela A-23. Polecenia trybu emacs

Polecenie

Znaczenie

Ctrl+A

Przeniesienie kursora na początek wiersza.

Ctrl+B

Przesunięcie kursora o jeden znak wstecz.

Ctrl+D

Usunięcie jednego znaku sprzed kursora.

Ctrl+E

Przeniesienie kursora na koniec wiersza.

Ctrl+F

Przesunięcie kursora o jeden znak w przód.

Ctrl+G

Przerwanie bieżącego polecenia edycyjnego i wyemitowanie sygnału dzwonka.

Ctrl+J

To samo co naciśnięcie klawisza Enter.

Ctrl+K

Usunięcie wszystkich znaków do końca wiersza.

Ctrl+L

Wyczyszczenie ekranu i powtórne wyświetlenie wiersza.

Ctrl+M

To samo co ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required