O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.9. Wykonywanie poleceń zapisanych w zmiennych

Problem

Chcemy, aby skrypt wykonywał różne polecenia w zależności od konkretnych okoliczności. W jaki sposób można podmieniać realizowane instrukcje?

Rozwiązanie

Istnieje wiele rozwiązań tego problemu — temu właśnie służą skrypty. W kolejnych recepturach zostaną przedstawione różne techniki programistyczne, które umożliwiają wykonanie tak sprecyzowanego zadania. Należą do nich między innymi konstrukcje if-then-else oraz case. Jest jednak jeszcze jeden sposób, charakterystyczny dla powłoki bash. Wartość zmiennej (więcej informacji na temat zmiennych znajduje się w Rozdział 5.) nie musi być jedynie parametrem. Zmienna może przechowywać również treść polecenia.

FN=/tmp/x.x PROG=echo $PROG $FN PROG=cat $PROG ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required