O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.3. Sekwencyjne wykonanie kilku poleceń

Problem

Chcemy wykonać kilka poleceń. Działanie niektórych z nich zajmuje dużo czasu i nie można wstrzymywać uruchomienia kolejnego polecenia do chwili zakończenia wcześniejszego.

Rozwiązanie

Tak zdefiniowany problem można rozwiązać trzema metodami. Pierwsza jest trywialna — nie należy przerywać wprowadzania instrukcji. Systemy Linux i Unix są dostatecznie zaawansowanymi programowo platformami, aby umożliwić użytkownikowi wpisywanie poleceń w czasie, gdy wykonywane są poprzednie instrukcje. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik wprowadzał jedno polecenie za drugim.

Inne nieskomplikowane rozwiązanie polega na zestawieniu wszystkich poleceń w pliku i nakazaniu powłoce bash wykonania instrukcji zawartych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required